2019 оны бүтээгч улс төрч -д нэр дэвшигч

Наранбаяр

П.Наранбаяр

Хөдөлмөрийн үндэсний намын бодлого хариуцсан нарийн бичгийн дарга, “Уухай” хөдөлгөөний гишүүн

Саналын тоо: 134902

2000-2011 төрийн албанд ажилласан 

Япон улсын Киотогийн Их Сургуулийн Хуулийн сургуулийг төгссөн

Токиогийн Гадаад судлалын Их Сургуульд судлаач 

2011Үмэсао Тадаогийн 'Монгол угсаатныг сурвалжилсан нь' бүтээлийг хөрвүүлсэн

Хүүхдэд зориулсан бүтээлийн зохисгүй агуулгад тавьж буй Япон улсын тогтолцоог бүхэлд нь авч үзвэл дараах байдлаар ангилж болмоор санагдана. Үүнд:

  • Нэгдүгээрт, төрийн зүгээс тавьдаг хяналт. Энэ хяналтыг дотор нь шүүх эрх мэдлийн хүрээнд, гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдлийн хүрээнд тус тус авч үзэж болохоор юм.
  • Хоёрдугаарт, орон нутгийн засаг захиргаанаас тавьдаг хяналт. Муж, хот тус бүрээс гаргасан журмуудыг энэ хүрээнд авч үзнэ.
  • Гуравдугаарт, төрийн бус байгууллагаас тавьдаг хяналт. Хэвлэлийн ёс суртахууны зөвлөлийн үйл ажиллагаа үүнд хамаарна.
  • Дөрөвдүгээрт, хэвлэлийн компаниудын хяналт. Үүнд, хэвлэлийн редакторуудын гүйцэтгэж буй үүрэг өндөр юм.
Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.