2019 оны бүтээгч улс төрч -д нэр дэвшигч

Золжаргал

ЖЗолжаргал

Монголын нүүрс ассоциацийн гүйцэтгэх захирал Ж.Золжаргал

Саналын тоо: 129255

Монголын нүүрс ассоциацийн гүйцэтгэх захирал Ж.Золжаргал

АЛСЫН ХАРАА

Монгол хүн бүр эх орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжил дэх нүүрсний онцгой үүргийг ойлгож, дэмждэг байх.


ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

•    Гишүүдийн хууль ёсны нэгдмэл ашиг сонирхлыг илэрхийлэх
•    Олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
•    Сургалт, судалгаа хөгжүүлэлт

 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.