2019 оны бүтээгч улс төрч -д нэр дэвшигч

Чимэддорж

М.Чимэддорж

Хөдөлмөрийн судалгааны институтын захирал

Саналын тоо: 129193

Нээлттэй Ардчилсан нам шинэчлэлийн нэгдсэн хөдөлгөөний зохицуулах зөвлөлийн гишүүн 

  • Ажилгүйдэлийг бууруулах, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх бол нэн тэргүүний зорилт.
  • Харин дунд хугацааны бодлогын гол чиглэл нь Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн ажиллах хүчийг хөгжүүлэх, бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготой 150 мянган ажлын байрыг бий болгоход чиглэж байгаа.
  • Урт хугацааны буюу 2020 он хүртэл бодлогын чиглэл нь ажиллагсдын ур чадвар, мэргэжлийг дээшлүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлт, өрсөлдөх чадварыг дэмжихэд оршиж байгаа.
  • Ямар ч бодлого боловсруулахын тулд иргэдийн, тухайн салбарын оролцоо хэрэгтэй байдаг. Мөн бодлогын үр нөлөө, бодлого боловсруулахад оролцох оролцооны түвшингөөр тодорхойлогддог. Тиймээс энэ удаагын зөвлөгөөнийг хөдөлмөрийн салбарт баримталж байгаа бодлогыг  танилцуулах, шүүмжлэлтэй талыг зөв олж тодорхойлоход гол зорилго оршиж байгаа.
Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.