2019 оны бүтээгч улс төрч -д нэр дэвшигч

Ганболд

Д.Ганболд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Саналын тоо: 52233

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1982 онд

72-р дунд сургууль

1987 онд

ОХУ-ын Тюмень хотын Улсын Их Сургуулийг аж үйлдвэрийн нягтлан бодогч, эдийн засагч

1997 онд

Төрийн захиргаа, удирдлагын институтийг төрийн удирдлагын менежер

1998 онд

Монгол улсын их сургуулийг эрх зүйч

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1987-1988 онд

УБ хотын Налайх районы АДХГЗ-ны Санхүүгийн хэлтэст зааварлагч, нягтлан бодогч

1988-1989 онд

Дорнод аймгийн Хилийн цэргийн дугаар ангид хилчин байлдагч

1989-1990 онд

Улаанбаатар хотын Сүхбаатарын районы АДХГЗ-ны санхүүгийн хэлтэст ерөнхий нягтлан бодогч

1990-1992 онд

Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны санхүүгийн хэлтэст татвар болон санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

1992-2000 онд

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт Санхүүгийн хэлтсийн дарга

2000-2008 онд

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

2008-2016 онд

Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга

2016 оноос

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ

2011 онд

Алтан гадас одон

2005 онд

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

1999 онд

Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан

2001 онд

Ардын хувьсгалын 80 жилийн ойн медаль

2011 онд

Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль

2011 онд

Нийслэлийн тэргүүний ажилтан

2011 онд

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан

ГАДААД ХЭЛ

Англи, Орос

ЦАХИМ ШУУДАН

ganbold@parliament.mn

ЦАХИМ ХУУДАС

http://ganbold.parliament.mn

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.