Image
Төсөл санхүүжүүлэгчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
"Ээлтэй ертөнц" ТББ
Саналын тоо: 210238

Зөөлөн тоглоом / "Ээлтэй ертөнц" ТББ /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Төслийн хураангуй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ харангаа гэртээ зөөлөн тоглоом үйлдвэрлэдэг ээж нар бүтээгдхүүнээ интернэтээр худалдаалах боломжтой болжээ.

Зорилго, товч мэдээлэл

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ харангаа гэртээ зөөлөн тоглоом үйлдвэрлэдэг ээж нар бүтээгдхүүнээ интернэтээр худалдаалах боломжтой болжээ.

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.