Image
Төсөл хэрэгжүүлэгчид нэр дэвшигч
ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦЭНХЭР ЦОМ
Ардааган ХХК
Саналын тоо: 209707

ЭРДЭНЭТ ХОТЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨРГӨТГӨЛ ТӨСӨЛ / Ардааган ХХК /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг “Ардааган” ХХК, “Байгууламж” ХХК-ийн түншлэл гүйцэтгэсэн.

Төслийн хураангуй

Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газрын 9,5 сая.еврогийн хөнгөлөлттэй зээл, Монгол Улсын Засгийн газрын 9,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Орхон аймагт “Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл”-ийн барилга угсралтын ажлыг 2013 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн.

Зорилго, товч мэдээлэл

Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, түүнчлэн хүн амыг аюулгүй эрүүл орчинд амьдрах, үйлдвэр, орон сууцны барилга нэмэгдэн баригдах нөхцлийг бүрдүүлэх, бохир усны цэвэрлэгээний үр дүнг дээшлүүлэх, хотын хөгжлийг эрчимжүүлэх зэрэг эдийн засгийн болон нийгмийн хэрэгцээг хангахад оршино.

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.