Image
Төсөл удирдагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар
Саналын тоо: 208395

Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээл / Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Төслийн хураангуй

“Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам” –ын дагуу жил бүр хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авдаг уламжлалтай.

Зорилго, товч мэдээлэл

“Хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам” –ын дагуу жил бүр хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авч хадгалдаг уламжлалтай 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.