Image
Төсөл төлөвлөгчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам
Саналын тоо: 208577

Уламжлалт "Үндэсний бичиг үсгийн баяр" төсөл / боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Төслийн хураангуй

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх, эх хэлээ эрхэмлэн дээдлэх, бичиг соёлын дурсгалаа сурталчлах зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг “Үндэсний бичиг үсгийн баяр-2019” арга хэмжээ уламжлал болон зохион байгуулагдана.

Зорилго, товч мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх, эх хэлээ эрхэмлэн дээдлэх, бичиг соёлын дурсгалаа сурталчлах

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.