Image
Төсөл удирдагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар
Саналын тоо: 144034

СОЁЛ, СОЁЛЫН ӨВИЙН ХЭЛТСЭЭС 2018 ОНД СОЁЛЫН БИЕТ ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ, СУРТАЛЧИЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ / Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Төслийн хураангуй

Соёл, соёлын өвийн хэлтсээс 2018 онд “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хууль, бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу  Музей, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, зохицуулалтыг хийлээ. Музей, соёлын байгууллагын соёлын биет өвийг хадгалж хамгаалах, авран хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах ажлыг шат дараатай зохион байгуулсаар байна. 

Зорилго, товч мэдээлэл

Улсын төсвөөс 2018 онд Соёлын биет өвийн хамгаалал, сурталчилах 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.