Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
EYE SEE
Саналын тоо: 208981

EYE SEE / EYE SEE /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Улаанбаатар Ротаракт клуб

Төслийн хураангуй

Улаанбаатар Ротаракт клубын нэрийн төслүүдийн нэг, 6 дах жилдээ хэрэгжиж буй “Eye See” төслийн 10 дах удаагийн үйл ажиллагаанд нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 92-р сургууль сургуулийн I-III ангийн сурагчид хамрагдаж байна. 
Төсөл хэрэгжих явцад одоогоор нийт 645 хүүхэд харааны анхан шатны үзлэгт хамрагдсан ба үүнээс 195 хүүхэд давтан үзлэгт хамрагдахаар болж, 80 орчим хүүхэд давтан үзлэгт орсон байна. 

Зорилго, товч мэдээлэл

Амьдралын бололцоо бага хүүхдүүдэд нүдний үзлэг хийж таарсан нүдний шил өгөх

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.