Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦЭНХЭР ЦОМ
Зам тээврийн хөгжлийн яам
Саналын тоо: 149582

“БҮС НУТГИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” / Зам тээврийн хөгжлийн яам /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар, Азийн хөгжлийн банкны 40 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, 5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж, улсын төсвийн санхүүжилтээр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд хэрэгжсэн “Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН2719/0240 төсөл”.

Төслийн хураангуй

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар, Азийн хөгжлийн банкны 40 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, 5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж, улсын төсвийн санхүүжилтээр Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд хэрэгжсэн “Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН2719/0240 төсөл”.

Зорилго, товч мэдээлэл

Монгол Улс Ази-Европыг холбосон бусад тээврийн коридоруудтай өрсөлдөх таатай боломж бүрдүүлэх. 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.