Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
БИЗНЕСИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦАГААН ЦОМ
Ард Санхүүгийн Нэгдэл
Саналын тоо: 141724

Ард койн / Ард Санхүүгийн Нэгдэл /


Байгууллага, багийн танилцуулга

АрдКойн нь Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК /Ард Холдингс/ болон түүний охин компаниудын үйл ажиллагаанд ашиглагдах хэрэглээний токен юм. Энэхүү койн нь хөрөнгө оруулагчидад Ард Холдингс болон түүний хэрэгжүүлэх дижитал бакны бүхий л төсөлд хөрөнгө оруулах боломжийг нээж өгнө. 

Төслийн хураангуй

Ард койн нь Ард Санхүүгийн Нэгдэл /Ард Холдингс/ болон түүний охин компаниудын үйл ажиллагаанд ашиглагдах хэрэглээний токен юм. Энэхүү койн нь хөрөнгө оруулагчидад Ард Холдингс болон түүний хэрэгжүүлэх дижитал банкны бүхий л төсөлд хөрөнгө оруулах боломжийг нээж өгөх юм. 

Зорилго, товч мэдээлэл

АрдКойн нь Ард Холдингсын бүхий л үйлчилгээнд хүчин төгөлдөр байх төлбөрийн хэрэгсэл болох юм. АрдКойн эзэмшигчид койноороо даатгалын хураамж үйлчилгээний төлбөр, зээлийн эргэн төлөлт, хадгаламж нээх худалдан авалт хийх боломж олгох юм. 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.