Image
Төсөл санхүүжүүлэгчид нэр дэвшигч
БИЗНЕСИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦАГААН ЦОМ
Ханбогд Кашимер ХХК
Саналын тоо: 150402

“Үйлдвэржилт 21:100”, “Ноолуур” / Ханбогд Кашимер ХХК /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Ханбогд кашимер компани нь 250 гаруй ажилтан, ажиллагсадтай бөгөөд хүний нөөц, менежментийн гол зорилго нь ажилтан бүрийн авъяас чадвар, нөөц боломжуудыг нээн илрүүлж хөгжүүлэх, хүмүүсийн санаачлагатай ажиллахад уриалан дуудах, байгууллагын өмнө тавигдсан зорилгыг биелүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байх орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, чадварлаг мэргэшсэн баг хамт олныг бий болгож, ажилтан бүрийн хувийн чадварыг бүрэн нээж, ажилласаар өнөөг хүрсэн нь манай компанийн амжилтын бас нэгэн үндэс давуу тал юм.

Төслийн хураангуй

Ноос, ноолуурын салбарт ноолуур боловсруулах 280, ноос боловсруулах 200гаруй үйлдвэр, 19 орчим жижиг, дунд үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид 220 хүн  ажиллаж байна 

Зорилго, товч мэдээлэл

Үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх иргэдийг ажлын байраар хангах. Түүхий эдийг эргэлтэнд оруулах, боловсронгуй болгох

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.