Image
Төсөл санхүүжүүлэгчид нэр дэвшигч
ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦЭНХЭР ЦОМ
Авто тээврийн үндэсний төв
Саналын тоо: 145988

Баян-Өлгий аймгийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв, автовокзалын барилгын засварын ажил / Авто тээврийн үндэсний төв /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотод Авто тээврийн үндэсний төвийн 1,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Авто буудал байгуулсан.

Төслийн хураангуй

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотод Авто тээврийн үндэсний төвийн 1,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Авто буудал байгуулах ажил. 

Зорилго, товч мэдээлэл

Тус аймагт 2014 онд улсын төсвийн 3 тэрбум төгрөгөөр битүү худалдааны төв барьсан ч өнөөдрийг хүртэл зориулалтын дагуу ашиглаагүй юм. Иймээс орон нутгийн удирдлагууд Засгийн газарт хүсэлт тавьж, битүү худалдааны төвийг төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид шилжүүлжээ. Мөн барилгын 40 хувийг авто буудлын зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл авсны дагуу өөрчлөн шинэчилжээ. Авто буудлын өмнөх эзэмшил газрын хэмжээг өргөтгөж Техникийн оношилгооны төв, 3000 м.кв зам талбайг шинээр нэмж барьсан байна. 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.