Image
Төсөл удирдагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
Монгол HD
Саналын тоо: 53768

Эмчийн эсрэг интернет / Монгол HD /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Орчин үед хэдхэн товчлуур дараад л өөрийгөө  оношлох  боломжтой. Харин тэр болгон онош зөв байх нь цөөн. Эмч нар энэ талаар юу гэж боддог бол? Та бие чинь өвдөхөөр хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авдаг вэ?  Та цахим ертөнцөөс мэдээлэл хайдаг уу? Хэдхэн секунтын хайлтаас магадгүй та өөрийгөө яаж эмчилж болох мэдээлэл авч болох ч заримдаа зөв, заримдаа буруу байдаг.   Эмч нар энэ талаар юу гэж боддог вэ? 

Төслийн хураангуй

Орчин үед хэдхэн товчлуур дараад л өөрийгөө  оношлох  боломжтой. Харин тэр болгон онош зөв байх нь цөөн. Эмч нар энэ талаар юу гэж боддог талаар, мөн  Та бие чинь өвдөхөөр хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авдаг эсэх,  Та цахим ертөнцөөс мэдээлэл хайдаг эсэх, Хэдхэн секунтын хайлтаас магадгүй та өөрийгөө яаж эмчилж болох мэдээлэл авч болох ч заримдаа зөв, заримдаа буруу байдаг гэх мэтчилэн олон асуултуудад хариулт өгдөг.

Зорилго, товч мэдээлэл

Иргэдэд эрүүл мэндийн зөв боловсрол олгох

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.