Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦЭНХЭР ЦОМ
"Петрочайна Дачин Тамсаг"
Саналын тоо: 148414

Өмнөд Буйрын 21 дүгээр талбайгаас Тосон-Уул-Баянхошуу боомт чиглэлийн авто замтай холбох 58.5 км хатуу хучилттай авто зам / "Петрочайна Дачин Тамсаг" /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Захиалагч "Петрочайна Дачин Тамсаг" нь зураг төсөл боловсруулах Зөвлөхөөр "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК-ийг сонгон 2017.11.13-ны өдөр гэрээ байгуулсан бөгөөд "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК нь зураг төслийг боловсруулан экспертизээр батлуулж 2018 оны 8 сард хүлээлгэн өгсөн.

Төслийн хураангуй

% Захиалагч "Петрочайна Дачин Тамсаг" нь зураг төсөл боловсруулах Зөвлөхөөр "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК-ийг сонгон 2017.11.13-ны өдөр гэрээ байгуулсан бөгөөд "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК нь зураг төслийг боловсруулан экспертизээр батлуулж 2018 оны 8 сард хүлээлгэн өгсөн. Зам барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Их Монгол барилга" шалгарсан. Гүйцэтгэгч ажлын талбайд 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр гарсан бөгөөд одоогоор 19.5 км хөрс хуулж, 97 200 м3 далангийн дүүргэлтийн ажил /20.8 %/ хийгээд байна.

Зорилго, товч мэдээлэл

Өмнөд Буйрын 21 дүгээр талбайгаас Тосон-Уул-Баянхошуу боомт чиглэлийн авто замтай холбох 58.5 км хатуу хучилттай авто зам тавих

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.