Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦЭНХЭР ЦОМ
Цэцэрлэг хотын цэвэрлэх байгууламж
Саналын тоо: 149975

Цэцэрлэг хотын цэвэрлэх байгууламж / Цэцэрлэг хотын цэвэрлэх байгууламж /


Байгууллага, багийн танилцуулга

       Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн Банкны зээлийн санхүүжилтээр хоногт 3000м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай биологи цэвэрлэгээний цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орлоо.

Төслийн хураангуй

              Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн Банкны зээлийн санхүүжилтээр хоногт 3000м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай биологи цэвэрлэгээний цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орлоо. 

Зорилго, товч мэдээлэл

Цэцэрлэг хотын бохирдолыг цэвэрлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх. Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчиныг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн. 

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.