Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
Нүүдлийн Цаачид
Саналын тоо: 209084

Нүүдлийн Цаачид / Нүүдлийн Цаачид /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Төслийн саналыг анх 2009 онд Дэлхийн Цаа буга маллагчдын холбооноос гаргасан бөгөөд тухайн үед Олон улсын туйлын жилийн хүрээнд амжиллтай хэрэгжсэн EALÁT төслийн үргэлжлэл болно гэж тодорхойлсон.

Төслийн хураангуй

“Нүүдлийн цаачид” төслийг Даян Дэлхийн Байгаль орчны сан, НҮБ-ын Байгаль орчны Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Монгол Улс болон ОХУ-ны Засгийн Газраас хэрэгжүүлнэ. Төсөл нь ОХУ-ын Алс дорнод болон Монголын хойд хэсгийн цаа бугын бэлчээр нутгийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулахад гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ. Уламжлалт мэдлэгийг орчин үеийн шинжлэх ухааны ололтуудтай хослуулан биологийн олон янз байдлыг хамгаалж бэлчээрийн талхагдлыг бууруулснаар цаатан иргэдийн амьжиргаа болон хүрээлэн буй орчны уян хатан чанар сайжирна.

Зорилго, товч мэдээлэл

Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан/НҮБ-ын Байгаль орчны Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжих “Нүүдлийн цаачид” олон улсын төсөл нь ОХУ болон Монголын хойд хэсгийн цаа бугын бэлчээр нутгийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах арга замыг тодорхойлох замаар цаачин иргэдийн амьжиргаа, хүрээлэн буй орчны уян хатан чанарыг сайжруулахыг гол зорилгоо болгож байна

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.