Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Саналын тоо: 208211

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ОНЦЛОХ 10 АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ / Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Тагнуулын ерөнхий газар

Төслийн хураангуй

Алба хаагчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 2019 оны 09 дүгээр сард Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, дүүрэг дэх цагдаагийн газрыг шинэчлэн байгуулж, дүүрэг нь цагдаагийн газар, хэлтэс, тасаг, хэсэгтэй байхаар бүтэц, орон тоог батлах

Зорилго, товч мэдээлэл

Иргэн төр хоёртоо ижилхэн зүтгэж ирсэн монголын цагдаагийн түүхэн гавьяаг алдаршуулах

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.