Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
НИЙХМИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ХАР ЦОМ
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Саналын тоо: 144500

Цагдаагийн ерөнхий газар / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР /


Байгууллага, багийн танилцуулга

Төслийн хураангуй

жижүүрийн шуурхай алба, хурлын болон албаны сургалтын танхим, бялдаржуулах танхим, эрүүлжүүлэх саатуулах байр, мэдүүлэг авах өрөө, алба хаагчдын ажлын өрөө, 6 автомашины дулаан зогсоолтой байхаар төлөвлөгдөн зураг төслийн дагуу баригдсан

Зорилго, товч мэдээлэл

Аймаг, Нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтэс нь хариуцсан нутаг дэвсгэртээ цагдаагийн байгууллагын чиг үүргийг бие дааж хэрэгжүүлэн, цагдаагийн ажил үйлчилгээг олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэх, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод нийцсэн үйл ажиллагаа явуулна.

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.