Image
Төсөл санаачлагчид нэр дэвшигч
ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЦЭНХЭР ЦОМ
Монгол Улсын Засгийн газар
Саналын тоо: 146529

Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал төсөл / Монгол Улсын Засгийн газар /


Байгууллага, багийн танилцуулга

 Монгол Улсын Засгийн газраас Иргэний нисэхийн салбарын хөгжлийг шинэ шатанд гаргах, нислэгийн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх болон нисэх онгоцны буудлаар үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай байдлыг хангах зорилгоор, Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасан.

Төслийн хураангуй

Улаанбаатар хотын Олон улсын  нисэх онгоцны шинэ буудлыг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэр Хөшигийн хөндийд 1200 га талбайд барихаар төлөвлөж Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага “ЖАЙКА” өөрийн зардлаар техник эдийн засгийн үндэслэл судалгааг 2006 оны 11дүгээр сараас эхлүүлэн Төсөл боловсруулах тусгай туслалцааны судалгаа  / SAPROF / тайланг гаргасан.

Зорилго, товч мэдээлэл

Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжсэн “Буянт-Ухаа” нисэх буудлыг сайжруулах төсөл нь 1992 -1996 онуудад хэрэгжүүлж дуусгасны дараагаар 2000 оноос хойш шинээр Олон улсын нисэх онгоцны буудал барих бодлого нь зүйтэй юм гэж дүгнэжээ. Ийм учраас шинээр байгуулах Олон улсын нисэх онгоцны буудлыг 7 газарт байршуулахаар  судлаж үзсэнээс  Хөшигийн хөндий нь  хамгийн тохиромжтой гэж тодорхойлогдсон байна.

Уучлаарай, та санал өгсөн байна.
1 цагийн дараа дахин саналаа өгөөрэй.
Уучлаарай, санал өгөх ажиллагаа хаагдсан
Уучлаарай, та 33-т багтаагүй байна.